1. ,
 2. 2
 3. A
 4. B
 5. C
 6. D
 7. E
 8. G
 9. H
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. R
 18. S
 19. T
 20. V
 21. W

Henrik Steffensen Mulikka1

Kön: Man

Personanteckningar

Henrik Steffensen

Henrik Mulik i Röjdoset ble innstevnet til tinget i Fryksdals härad på vårtinget i 1682.[20] Röjdoset ligger rundt to kilometer i luftlinje fra Vålberget i Östmark på svensk side. I 1707 ble Henrik Mullich nevnt på et ting i Grue, uten stedsangivelse, i følge tingboka for Solør og Østerdalen. Det kan også dreie seg om en brorsønn, ettersom broren Steffen (se over) hadde en sønn Henrik på riktig alder. Denne Henrik ble omtrent på denne tida bruker av Kalneset noen kilometer vest for Vålberget. Det er sannsynlig at Gjertrud Henriksdatter, gift med Pål Henriksen Paalainen, var datter av Henrik. I følge finnemanntallet fra 1686 var hun født i Vålberget, 28 år gammel og dermed født ca. 1656.

Skapad av Genney 2.1 för Jonas Malmén e-post:jonas@stromshall.se