1. ,
 2. 2
 3. A
 4. B
 5. C
 6. D
 7. E
 8. G
 9. H
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. R
 18. S
 19. T
 20. V
 21. W

Johan Jonasson Hane 1725–

Smed

Kön: Man

Levnadsbana (Karta)

Född1725-07-04 Bofors, Karlskoga, Örebro län
SmedLetafors Bruk, Letafors, Södra Finnskoga, Värmlands län
Bosatt (≈34)1760 Bringsåsen, Höljes, Norra Finnskoga, Värmlands län
Dom (34)1760-01-28 Bringsåsen, Höljes, Norra Finnskoga, Värmlands län

Den 28/1 1760 kärade bruksskrivaren Kristoffer Ulin vid Geijersholm till Johan Hane i Norra Bringsåsen på Höljes ägor om: "att han måtte avträda torpet Norra Bringsåsen, som han bebor, emedan det för bolbyn Höljes skall vara ganska nödigt och omistligt". Häremot anförde svaranden, hurusom hans förfäder, för mer än 80 år sedan, skolat med Höljesbornas bifall upptagit detta torp från skogsroten, detsamma tillträtt i ett slätt tillstånd till hus och ägor, detsamma uppodlat samt till hus och ägor ansenligt förbättrat." Häradsrätten tog detta i övervägande, besinnade att denna sak vore av Konungens Befallningshavande avgjord så, att Johan Hane bör förbliva odreven vid torpet mot viss avgift till Höljesborna. Efter honom bebor Hans Jonsson, född 1769, Bringsåsen.

Personanteckningar

Den 28/1 1760 kärade bruksskrivaren Kristoffer Ulin vid Geijersholm till Johan Hane i Norra Bringsåsen på Höljes ägor om: "att han måtte avträda torpet Norra Bringsåsen, som han bebor, emedan det för bolbyn Höljes skall vara ganska nödigt och omistligt". Häremot anförde svaranden, hurusom hans förfäder, för mer än 80 år sedan, skolat med Höljesbornas bifall upptagit detta torp från skogsroten, detsamma tillträtt i ett slätt tillstånd till hus och ägor, detsamma uppodlat samt till hus och ägor ansenligt förbättrat." Häradsrätten tog detta i övervägande, besinnade att denna sak vore av Konungens Befallningshavande avgjord så, att Johan Hane bör förbliva odreven vid torpet mot viss avgift till Höljesborna. Efter honom bebor Hans Jonsson, född 1769, Bringsåsen.


(http://www.nordvarmland.com/istid/page.php?id=1614)

Skapad av Genney 2.1 för Jonas Malmén e-post:jonas@stromshall.se